Apps

El teu projecte fet realitat

A Meduxa desenvolupem apps natives i híbrides amb les millors eines de desenvolupament. Pertanyem al programa oficial de desenvolupadors Apple, i també al programa Google Android Developers.

Proyectos realizados

L’aplicació Cita Prèvia permet:

 • Proporcionar als seus clients una forma eficient per programar una visita o reserva al negoci.
 • Gestionar les hores que vostè vulgui afegir com a disponibles per concertar visites, reserves.
 • Gestionar les reserves des de la nostra app, podent així consultar les hores que té disponibles, i les que ja estan ocupades.
 • Exportar a mode d’arxiu Excel (taula de dades) l’horari del dia que tingui el negoci reservat per hores…

Cita previa

L’objectiu d’aquesta app és oferir una eina motivadora als infants immersos en el procés d’aprenentatge de la lectura. Es pot utilitzar tant a l’aula escolar i de manera col·lectiva com a casa, individualment o compartida amb adults o altres nens.

Jocs de lectura

 • ESPIRO interpreta els resultats de l’espirometria i es basa en la comparació dels valors que aporten més informació (FEV1, la FVC i la seva relació percentual) amb els teòrics per a cada pacient segons les dades antropometriques.
 • ESPIRO segueix l’algorisme de decisió recomanat per les societats científiques.
 • ESPIRO ofereix una interpretació que pot ser ajuda per al professional no familiaritzat amb la prova o bé confirmar la sospita clínica del més expert.

Espiro

AudioBox Player és una de les apps de la nostra divisió de Broadcast que funciona com a programari de control per customitzar les necessitats de l’emissora sense limitacions ni costos per llocs o dispositius.

Gestionable des de PC Windows 7 en endavant, Mac, dispositius mòbils Android o IOS.

AudioBox Player

Micropíldoras és un programa de formació basat en casos clínics la característica principal dels quals és la seva curta durada i la presentació de temes en petites dosis.
Pretén oferir formació especialitzada en aspectes clínics que es pugui fer de manera àgil, optimitzant petits espais de temps.

https://www.fundacionap.org/micropildoras

Micropíldoras

AudioBox SER és una altra de les apps de la nostra divisió de Broadcast que funciona com a programari de control per customitzar les necessitats de l’emissora, en aquest cas, customitzada per a la Cadena SER, sense limitacions ni costos per llocs o dispositius.

Gestionable des de PC Windows 7 en endavant, Mac, dispositius mòbils Android o IOS.

AudioBox SER

Cita previa

L’aplicació Cita Prèvia permet:

 • Proporcionar als seus clients una forma eficient per programar una visita o reserva al negoci.
 • Gestionar les hores que vostè vulgui afegir com a disponibles per concertar visites, reserves.
 • Gestionar les reserves des de la nostra app, podent així consultar les hores que té disponibles, i les que ja estan ocupades.
 • Exportar a mode d’arxiu Excel (taula de dades) l’horari del dia que tingui el negoci reservat per hores…

Jocs de lectura

L’objectiu d’aquesta app és oferir una eina motivadora als infants immersos en el procés d’aprenentatge de la lectura. Es pot utilitzar tant a l’aula escolar i de manera col·lectiva com a casa, individualment o compartida amb adults o altres nens.

AudioBox Player

AudioBox Player és una de les apps de la nostra divisió de Broadcast que funciona com a programari de control per customitzar les necessitats de l’emissora sense limitacions ni costos per llocs o dispositius.

Gestionable des de PC Windows 7 en endavant, Mac, dispositius mòbils Android o IOS.

Espiro

 • ESPIRO interpreta els resultats de l’espirometria i es basa en la comparació dels valors que aporten més informació (FEV1, la FVC i la seva relació percentual) amb els teòrics per a cada pacient segons les dades antropometriques.
 • ESPIRO segueix l’algorisme de decisió recomanat per les societats científiques.
 • ESPIRO ofereix una interpretació que pot ser ajuda per al professional no familiaritzat amb la prova o bé confirmar la sospita clínica del més expert.

Micropíldoras

Micropíldoras és un programa de formació basat en casos clínics la característica principal dels quals és la seva curta durada i la presentació de temes en petites dosis.
Pretén oferir formació especialitzada en aspectes clínics que es pugui fer de manera àgil, optimitzant petits espais de temps.

AudioBox SER

AudioBox SER és una altra de les apps de la nostra divisió de Broadcast que funciona com a programari de control per customitzar les necessitats de l’emissora, en aquest cas, customitzada per a la Cadena SER, sense limitacions ni costos per llocs o dispositius.

Gestionable des de PC Windows 7 en endavant, Mac, dispositius mòbils Android o IOS.