POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS WWW.MEDUXA.NET

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/s Xarxa/es Social/es Facebook,  amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

Dades de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL:

 

–       NIF: B67115501

  • ADREÇA: C/ SARAGOSSA 1 LOCAL 39-40,08860 CASTELLDEFELS( BARCELONA)
  • CORREU ELECTRÒNIC: JGUISADO@MEDUXA.NET .

 

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

 

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

 

Drets dels interessats

 

En relació als drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, de les quals vostè disposa i que poden ser exercitades davant MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL, d’ acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 

 Dret d’ Accés: És el dret de l’ usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’ hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’ origen d’ aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’ aquestes.

 Dret de Rectificació: És el dret de l’ afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’ usuari.

 Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

 Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’ usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’ obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

 Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’ usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dret d’ Oposició: És el dret de l’ usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’ n cessi el tractament per part de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL.

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL realitzarà les següents actuacions:  Accés a la informació pública del perfil.

 Publicació al perfil de l’ usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL.

 Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.  Actualitzacions de l’ estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’ usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

 

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

 

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ ells, quan s’ utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’ aplicació.

 

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

Publicitat

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI- CE.

 

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 

 

 

Darrera actualització: 19 de maig de 2023